Ponyiczki Szilvia
Ponyiczki Szilvia

Ponyiczki Szilvia

Festőművész

Ponyiczki Szilvia budapesti születésű, Angliában élő festőművész. Mesterdiplomáját a Nottinghami Egyetemen szerezte.  Munkája a személyes és kollektív tudattalan világának feltárására irányul, a művészet eszközei révén. Alkotói folyamatainak egyik fő eleme a szimbólumok C.G. Jung elméleteire alapozott értelmezése. Képei biomorf alakzatok, valamint az általuk létrehozott negatív és pozitív terek egymásba fonódásából és rétegződéseiből építkeznek. Az emberi tudat mélységeinek feltárásához a figuratív absztrakció révén létrehozott vizuális világ kifejezőerejét és érzelmi töltetét használja fel. 

Érd