Ferencz S. Apor
Ferencz S. Apor

Ferencz S. Apor

Képzőművész

Munkáiban hangsúlyosan jelen van az emlékezés témaköre és a saját, emberi kapcsolati viszonyrendszerének kérdései. Mi az emlékezés és hogyan jeleníthető meg a művészetben, mik lehetnek magának az emlékezésnek a képi formái?  Művészetének tartalmi hátterében gyakran megtalálhatók társadalomkritikai elemek, de ugyanúgy helyet kap a humor és az ironikus hangvétel. Eszköztárában fontos szerephez jut a talált tárgy és beemeli a “provinciája” tárgyi kultúrájának egy-egy elemét is, ily módon hangsúlyozva a lokális, tradicionális értékek fontosságát. Különösen fontos számára a mű üzenete,  az ábrázolhatóság és a mondanivaló kortárs formanyelven való megjelenítése.

Csíkszereda