Kovács Csonga Anikó
Kovács Csonga Anikó

Kovács Csonga Anikó

Képzőművész

Kovács Csonga Anikó grafikus, konceptuális művész. 2021. novembere óta a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének elnöke. Egyetemi tanulmányait a Besztercebányai Művészeti Akadémia grafika szakán végezte, ahol az elsők között kezdett foglalkozni a hagyományos grafikai műfaj installációkba való adaptálásával, mellyel azóta is kísérletezik. Alkotói munkásságának vezérmotívumai a társadalmi felelősségvállalás, család iránti elkötelezettség, politikai ihletettségű megnyilvánulás. Témaválasztása társadalomkritikai megfontolásból történik, műfajilag sokszínű objektumainak választott technikáját és médiumát is az illető téma határozza meg. Jelenlegi munkássága a Nő, az Anya és a Művész konfrontációját tükrözi. Egy olyan szubkultúra prototípusának megteremtésén dolgozik, melynek ő maga is tagja: a többfunkciós nőén, aki identitásának minden elemét komolyan veszi. Bár hagyományos női szerepeket játszik, házas, gyereket nevel, házimunkát végez, a patriarchális környezetet is megtöri, de nem fordul ellene. A humort és az öniróniát vegyítve mutatja be a projekt a művész(nő)től megtett utat az „anya nőművész” státuszig. Szabó Bodó Renáta

Győr