Felfelé Zuhanás

Kalmár János

2023-03-25 - 2023-04-16

Dunabogdány Kulturális Központ

10-17hMegjegyzések:

FELFELÉ ZUHANÁS MUNCH SZERINT KÉT ABSZOLÚT IRÁNY LÉTEZIK. AZ EGYIK A HORIZONTÁLIS, A MÁSIK A VERTIKÁLIS. A MI ÉLETÜNK A KETTŐ KÖZÖTT TÖRTÉNIK. MINDEN, AMI A LÉLEK FEJLŐDÉSÉT MUTATJA A VERTIKÁLIS FELÉ, AZ EMELKEDÉS FELÉ MOZDUL. EKÉPPEN A HORIZONTÁLIS, LEGYEN AZ EGY VÍZSZINTES VONAL VAGY SÍK, A MATERIÁLIS VILÁGOT, A FÖLDI TEREMTÉST JELKÉPEZI A PALEOLIT KOR BARLANGRAJZAITÓL KEZDVE NAPJAINKIG. ÉLETÜNKBEN EBBŐL INDUL ÉS EMELKEDIK MINDEN MEGÉRTÉS, LELKI FEJLŐDÉS. A LÉLEK ÚTJA EZ, AKI A SAJÁT TERMÉSZETÉT KERESI, FEDEZI FEL ÚJRA MOSTANI, EZEN A VILÁGON KAPOTT TESTÉBEN. AZÉRT ZUHANÁS, MERT SAJÁT LELKI TERMÉSZETE AZ OK, EZÉRT ERŐSEBB, MINT FIZIKAI TESTÉNEK BÁRMILYEN DOLGA VAGY MINŐSÉGE. A LELKI MEGÉRTÉS ÉS MEGÉLÉS NAGYSÁGÁTÓL VÁLIK EMELKEDÉSE ZUHANÁSSÁ, MERT AZ AZ ERŐSEBB. EZ A LELKI GRAVITÁCIÓ. EZEN A KIÁLLÍTÁSON A NÉGY ÉVE ELKEZDETT METAXU SOROZATOMBÓL LÁTHATÓK SZOBROK. AZ ELNEVEZÉS PARMENIDES TERMÉSZETRŐL ÍRT TÖREDÉKES MUNKÁJÁBÓL SZÁRMAZIK, JOHN BURNET XVII. SZÁZADI FORDÍTÁSÁBÓL, MELY A LÉLEK TRANSZCENDENS, ÖRÖK HELYZETÉBŐL LÁTTATJA VILÁGUNKAT, S A FÖLDI ÉLET FÉLREÉRTÉSEIT TISZTÁZZA. E SZOBROK MINDEGYIKE EGYFAJTA SPIRÁL, ÜGYETLEN, KÖVETKEZETLEN EMELKEDÉS MENTÉN MOZDUL VERTIKÁLIS IRÁNYBA, FELFELÉ. SZOBRAIMAT BERNOULLI LOGARITMIKUS SPIRÁLJÁNAK ÉS WEIL SZIMMETRIA-ELMÉLETÉNEK OLVASMÁNYAI, VALAMINT SAJÁT ANTROPOMORPH VILÁGNÉZETEM ALAKÍTOTTÁK. VÍZSZINTES LAPOKAT EMELTEM ÉS HAJLÍTOTTAM TÉRBE. MINDEN EGYES HAJTÁS EGY SAJÁT TÖRTÉNET, EGY TÖREDÉKES MEGÉRTÉS, MELLYEL SZEMÉLYES, BELSŐ TERET HOZTAM LÉTRE. MAGÁVAL A HAJTÁS FILOZÓFIÁJÁVAL DELEUZE 'HAJTÁS' (LE PLIE) KÖNYVÉBEN TALÁLKOZTAM ELŐSZÖR, MELYBEN A BAROKK TÉRSZERKEZETÉT, MORÁLIS ÁLLÁSFOGLALÁSÁT ÉS KOROKAT ÖSSZESÍTŐ TERMÉSZETÉT ELEMZI. A HAJTÁSOK ÉLETEM TÖRTÉNETEI, MELYEKRŐL A FORMÁKKAL ÉS RÁJUK VÉSETT PALEOLIT KORI, SZAKRÁLIS JELEKKEL MESÉLEK. A SZOBROKAT SAJÁT FORMARENDJÜKET KÖVETŐ ÉS FARAGOTT MÉSZKŐ POSZTAMENSEKRE EMELTEM, HOGY ÚGY ÁLLJANAK A TÉRBEN, AHOGY MI IS, SAJÁT LÁBAINKON. NYOLC ÉVES KOROM ÓTA TUDOM, HOGY A MŰVÉSZET TÜKÖR, SEGÍTSÉG MAGUNK MEGISMERÉSÉHEZ, HOGY ÁLTALA MEGÉRTHESSEM, MI MIÉRT TÖRTÉNIK BELÜL ÉS EZÉRT KÍVÜL IS, VELEM, A LÉLEKKEL. AZÓTA ÉN CSAK ÍGY TUDOK BESZÉLNI AZ ÉLETRŐL. MIÉRT IS FONTOS MINDEZ? MIÉRT MINDIG A MŰVÉSZET A MEGOLDÁS, AMIKOR ANNYI FONTOS INTÉZNI VALÓ DOLOG VAN AZ ÉLETBEN? ERRE INKÁBB GOETHE ÉS RODIN VÁLASZOLJON HELYETTEM. KALMÁR JÁNOS A VILÁG A GAZDAGSÁG ÉS A SEBESSÉG CSODÁJÁRA JÁR, ERRE TÖREKSZIK MINDENKI. VASUTAK, GYORSPOSTÁK, GŐZHAJÓK S AZ ÉRINTKEZÉS MINDEN LEHETSÉGES ESZKÖZE - EZT HAJSZOLJA A MŰVELT VILÁG, HOGY TÚLMŰVELJE MAGÁT, S EZÁLTAL MEGREKEDJEN A KÖZÉPSZERŰSÉGBEN… TULAJDONKÉPPEN TEHETSÉGES KOPONYÁK ÉVSZÁZADA EZ, KÖNNYŰ FELFOGÁSÚ GYAKORLATI EMBEREKÉ, AKIK, BIZONYOS JÁRTASSÁGRA SZERT TÉVE, MAGASABB RENDŰNEK ÉRZIK MAGUKAT A TÖMEGNÉL, NOHA A LEGNAGYOBBRA NEM KÉPESEK. MARADJUNK CSAK MEG, AMENNYIRE LEHET EDDIGI HITÜNKBEN: NÉHÁNYADMAGUNKKAL AMA KORSZAK UTOLSÓ EMBEREI LESZÜNK, AMELY EGYHAMAR NEM TÉR VISSZA. GOETHE LEVELE ZELTERNEK 1791 AZ EMBEREK A MAI ÉLETBEN A HASZNOSSÁGOT KERESIK, A LÉTET ANYAGILAG TÖREKEDNEK MEGJAVÍTANI: A TUDOMÁNY MINDEN NAP ÚJ ELJÁRÁSOKAT TALÁL FEL AZ EMBEREK TÁPLÁLKOZÁSÁRA, ÖLTÖZKÖDÉSÉRE ÉS HELYVÁLTOZTATÁSÁRA, TAKARÉKOSKODVA SILÁNY TERMÉKEKET GYÁRT, HOGY MENTŐL NAGYOBB TÖMEGNEK ADHASSON HAMISÍTOTT ÉLVEZETEKET. DE A SZELLEMI DOLGOKKAL, A GONDOLKODÁSSAL, AZ ÁLMOKKAL UGYAN KICSODA TÖRŐDNÉK? AZ EMBERISÉG MA AZT HISZI, HOGY ELLEHET A MŰVÉSZET NÉLKÜL. NEM AKAR SEM ELMÉLKEDNI, SEM SZEMLÉLŐDNI, SEM ÁLMODOZNI: CSAK TESTILEG AKAR ÉLVEZNI. A MAGASAN JÁRÓ ÉS MÉLYSÉGES IGAZSÁGOKRA FITTYET HÁNY, MEGELÉGSZIK TESTE ÉTVÁGYAINAK KIELÉGÍTÉSÉVEL. MI SZÜKSÉGE VOLNA HÁT MŰVÉSZEKRE? RODIN BESZÉLGETÉSE PAUL GSELLEL 1917